Naša činnosť

Odchyt psíkov v spolupráci s Defense Pro

Navigácia pre sekcie

Naša činnosť

Ako vykonávame našu činnosť?

Na odchyt psíka vyrážame bezodkladne po prijatí informácie, odchyt však musí byť schválený zástupcom obce.

V prípade potreby odchytenia psíka vám teda odporúčame obrátiť sa na obec a oni nám dajú pokyn.

Služby vykonávame výhradne pre obce a mestá, s ktorými máme uzatvorenú zmluvu na odchyt a umiestnenie psíkov do karanténnej stanice.